Το triplex καρωτίδων καλό θα ήταν να γίνεται σε όλους τους διαβητικούς, τους υπερτασικούς και σε όλους όσους έχουν αυξημένη χοληστερόλη.

Έτσι ο καρδιολόγος τους, θα έχει μια καλύτερη εικόνα, για το πόσο επιθετικός πρέπει να είναι με την φαρμακευτική τους αγωγή.

Με την εξέταση αυτή, παρακολουθώντας το εσωτερικό μέρος των αγγείων δηλ. το ενδοθήλιο, μπορούμε να σχηματίσουμε μια πολύ πιό λεπτομερειακή εικόνα για τους τυχόν κινδύνους που ελοχεύουν για ΑΕΕ
(αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο), δοθέντος ότι έχει υπολογισθεί ότι η καρωτιδική νόσος είναι υπεύθυνη για το 40% περίπου των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Επικοινωνήστε με το γιατρό