Στο εξειδικευμένο Καρδιολογικό Ιατρείο Αθ. Δρούγκα παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες

Έλεγχος Υπέρτασης

Λιπιδαιμικός Έλεγχος

Αρρυθμίες

Triplex Καρωτίδων

HOLTER Πιέσεως

Διαχείριση Επεμβατικών Πράξεων

Συνταγογράφηση (Πιστοποίηση ΕΟΠΥΥ)