Γιατί πρέπει να ελέγχουμε την αρτηριακή μας πίεση;

Η αρτηριακή πίεση αποτελεί ένα από τα σημαντικότεραα αίτια πρόωρου θανάτου παγκοσμίως και αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου για ΑΕΕ(αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο), στεφανιαία νόσο, καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια και ευθύνεται για το 50% των καρδιαγγειακών νοσημάτων παγοσμίως.

Άρα μείωση της αρτηριακής πίεσης σημαίνει περισσότερα και καλύτερα χρόνια.

Μείωση της αρτηριακής πίεσης

Ο έλεγχος της αρτηριακής πιέσεως είναι ανώδυνος και όχι χρονοβόρος. Συνίσταται δε:

  • Σε λεπτομερές ιστορικό.
  • Φυσική εξέταση.
  • Πλήρης βιοχημικός έλεγχος.
  • Απεικονιστικές εξετάσεις ( ΗΚΓ, Triplex καρδιάς, Holter ΑΠ 24ωρου, Βυθοσκόπησις, Δοκιμασία κόπωσης)

Επικοινωνήστε με το γιατρό