Η τοποθέτηση συσκευής (Holter) 24ωρης καταγραφής, της αρτηριακής πιέσεως, έχει διττό ρόλο.

  • Για την αντιμετώπηση του φαινομένου της «λευκής μπλούζας» δηλ. σε μέτρηση της αρτηριακής πιέσεως στο ιατρείο,αυτή βρίσκεται ανεβασμένη, ενώ όταν τη μετρά ο ασθενής στο σπίτι του, αυτή είναι φυσιολογική.
  • Για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της χορηγούμενης αντιϋπερτασικής αγωγής, δοθέντος ότι είναι γνωστό ότι απ’ αυτούς που λαμβάνουν φάρμακα για την αρτηριακή τους πίεση, μόνο το 30% ρυθμίζουν σωστά την πίεση τους.

Επικοινωνήστε με το γιατρό